Inovatis

Innowacyjne Oprogramowanie dla Biznesu!

Wydajne rozwiązania.

Rozbudowana funkcjonalność.

Łatwa rozbudowa i konfiguracja.

Atrakcyjne ceny.

Pobierz instalator systemu
PROSPER v.2024.3.0.736

Instalator pozwala na instalację lub aktualizację wszystkich modułów w dowolnej wersji.

Ostatnie zmiany systemu PROSPER

2021.09

  • Zmieniono obsługę znaków specjalnych w nazwach firm w zakresie tworzenia plików JPK. KPR FK
  • Zmieniono komunikat po utworzeniu pliku JPK. Obecnie komunikat zawiera informacje o ewentualnych błędach. KPR FK
  • Dodano procedurę kontroli obecności numeru NIP na dokumencie przy tworzeniu pliku JPK. KPR FK

Pełna historia zmian z ostatnich 12 miesięcy.

PROSPERmag - magazyn, sprzedaż, zakup, fakturowanie, kasa, bank.

PROSPERmag to rozbudowany moduł naszego systemu, który pozwala prowadzić kompletną gospodarkę magazynową w tym rozbudowane inwentaryzacje oraz zlecenia produkcyjne (razem z PROSPERprod). Moduł ten pozwala również realizować zamówienia, zakup oraz pełną obsługę sprzedaży. Użytkownik może emitować całą gamę różnorodnych dokumentów sprzedaży i zakupu oraz połączone dokumenty płatności realizując pełną obsługę kasy i rachunków bankowych.

PROSPERfk - finanse i księgowość.

PROSPERfk to rozbudowany moduł do prowadzenia pełnej księgowości. Elastyczna struktura danych pozwala na tworzenie dowolnych planów kont z dowolną liczbą i dowolnym rozmiarem subanalityk. Rozbudowany system automatów pozwala na automatyczne dekretowanie dokumentów z systemu PROSPERmag lub znaczną automatyzację najczęściej wprowadzanych kosztów. Wspólne kartoteki z innymi modułami pozwalają na znaczące uproszczenie pracy i zachowanie pełnej integralności danych. Moduł jest wyposażony w liczne raporty w tym Rachunek Zysków i Strat oraz Bilans Firmy.

PROSPERkpr - książka przychodów i rozchodów.

PROSPERkpr to rozbudowany moduł do obsługi Książki Przychodów i Rozchodów oraz rejestru VAT. Pełna integracja z PROSPERmag pozwala w pełni automatycznie księgować sprzedaż i zakupy. Liczne procedury kontrolne i pomocnicze upraszczają i minimalizują wymagane do księgowania czynności. Moduł jest wyposażony w liczne zestawienia, raporty i deklaracje. Ścisła integracja z modułem PROSPERepp pozwala w maksymalnym stopniu uprościć obsługę księgową posiadanych pojazdów.

PROSPERepp, PROSPERprod - dodatkowe moduły wspierające.

Rodzina modułów PROSPER posiada też dodatkowe moduły współpracujące, które pozwalają na pełną obsługę pojazdów w firmie (PROSPERepp) oraz prowadzenie produkcji polegającej na kompletacji lub dekompletacji według dowolnych reguł i receptur (PROSPERprod). Moduły dodatkowe działają wyłącznie z innymi elementami systemu: PROSPERepp działa z PROSPERkpr, PROSPERprod z PROSPERmag.