Sprzedaż - pełna lista funkcjonalności

Gospodarka Magazynowa.

Zakupy.

Sprzedaż.

Płatności.

Moduł Sprzedaży nie jest aktualnie dostępny w wersji hostowanej.

Gospodarka Magazynowa

 • Dowolna liczba magayznów.
 • Jednolita kartoteka towarowa dla wszystkich magazynów.
 • Obsługa dokumentów: PZ, PW, MP, BO, WZ, WU, MW, RW.
 • Rejestracja powiazań dostawy w ramach całego łańcucha obrotów magazynowych.
 • Wycena kosztu zakupu według FIFO lub LIFO.
 • Liczne zestawienia i wykresy.
 • Wbudowane procedury walidacji danych.
 • Integracja z pocztą elektroniczną.
 • Zoptymalizowany interfejs użytkownika.
 • Wygodne i rozbudowane procedury wyszukiwania.
 • Rozbudowany system uprawnień.

Zakupy

 • Zakupy krajowe, wewnątrzwspólnotowe, importowe.
 • Integracja z rozrachunkami.
 • Możliwość rejestracji odchyleń.
 • Liczne zestawienia i wykresy.
 • Wbudowane procedury walidacji danych.
 • Integracja z pocztą elektroniczną.
 • Zoptymalizowany interfejs użytkownika.
 • Wygodne i rozbudowane procedury wyszukiwania.
 • Rozbudowany system uprawnień.

Sprzedaż

 • Sprzedaż z wielu magazynów na jednym dokumencie.
 • Faktury VAT, PRO FORMA, MARŻA, ZALICZKOWE, ROZLICZENIOWE.
 • Pełna integracja z rozrachunkami.
 • Liczne zestawienia i wykresy.
 • Wbudowane procedury walidacji danych.
 • Integracja z pocztą elektroniczną.
 • Zoptymalizowany interfejs użytkownika.
 • Wygodne i rozbudowane procedury wyszukiwania.
 • Rozbudowany system uprawnień.

Płatności

 • Obsługa operacji gotówkowych, przelewowych, kompensat, kart itd.
 • Integracja z rozrachunkami.
 • Tworzenie płatności grupowych.
 • Liczne zestawienia i wykresy.
 • Wbudowane procedury walidacji danych.
 • Integracja z pocztą elektroniczną.
 • Zoptymalizowany interfejs użytkownika.
 • Wygodne i rozbudowane procedury wyszukiwania.
 • Rozbudowany system uprawnień.