FAQ - Najczęściej Zadawane Pytania

Czym jest konto, a czym użytkownik? Jaka jest różnica?

System Inovatis pozwala na obsługe wielu firm. W związku z tym podstawowym elementem systemu jest konto, które definiuje właściciela wszystkich usług w ramach serwisu. Jedno konto może obsługiwać wiele firm, a każda z firm może mieć wielu - różnych użytkowników. Konto określa też na kogo są fakturowane usługi realizowane w ramach serwisu Inovatis.

Czy po zakończeniu korzystania z usług moje dane będą nadal dostępne w systemie?

Dane wszystkich użytkowników są utrzymywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia ostatniego opłaconego abonamentu. Po tym okresie dane są trwale usuwane. Na pisemne życzenie Użytkownika dane mogą być usunięte wcześniej.

Co oznacza limit wystawionych dokumentów?

Każdy dokument wystawiony w systemie zmniejszenie dostępnego limitu o jeden. Takim dokumentem może być zapis księgowy, deklaracja, faktura itd. Usunięcie już wystawionego dokumentu nie powoduje przywrócenia limitu.

Jeżeli usunę wystawiony dokumentu - np. fakturę - to czy limit zostanie odpowiednio skorygowany?

Nie, system zalicza wystawienie dokumentu, a nie liczbę dokumentów w bazie. Usunięcie dokumentu nie spowoduje przywrócenia limitu.

Jaki abonament zapłacę, jeżeli rozpocznę pracę np. w połowie miesiąca?

System zawsze nalicza abonament proporcjonalnie do rzeczywistego okresu. Jeżeli korzystanie z systemu rozpoczyna się w dniu innym niż 1 danego miesiąca - system odpowiednio zmniejszy abonament. Jako minimalną jednostkę rozliczeniową zostanie przyjęty 1 dzień.

Czy po aktywowaniu i zakupie można zmienić pakiet?

Tak, pakiety można zmieniać zarówno na mniejsze jak i na większe bez żadnych dodatkowych opłat. Zmiana pakietu wchodzi w życie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Ewentualnie limity są proporcjonalnie przeliczane.

Czy po zakończeniu korzystania z usług moje dane będą nadal dostępne w systemie?

Dane wszystkich użytkowników są utrzymywane przez okres 12 miesięcy od daty zakończenia ostatniego opłaconego abonamentu. Po tym okresie dane są trwale usuwane. Na pisemne życzenie Użytkownika dane mogą być usunięte wcześniej.