Kadry i Płace - pełna lista funkcjonalności

Kadry

Płace

Rekrutacja

Rejestracja Czasu Pracy

Moduł Kadrowo-Płacowy nie jest aktualnie dostępny w wersji hostowanej.

Kadry

 • Rozbudowana kartoteka pracownika.
 • Możliwość definiowania dowolnej struktury firmy.
 • Obsługa pełnej historii zatrudnienia.
 • Integracja z RCP.
 • Obsługa badań lekarskich, szkleń BHP, ścieżki rozwoju itd.
 • Wbudowane procedury walidacji danych.
 • Integracja z pocztą elektroniczną.
 • Liczne zestawienia i wykresy.
 • Zoptymalizowany interfejs użytkownika.
 • Wygodne i rozbudowane procedury wyszukiwania.

Płace

 • Elastyczny, konfigurowalny system naliczania płac.
 • Możliwość tworzenia wielu list płac w tym samym okresie.
 • Obsługa list korygujących.
 • Możliwość tworzenia własnych składników płacowych.
 • Automatyczne księgowanie płac w systemie FK.
 • Elektroniczne paski wynagrodzeń i druki RMUA.
 • Integracja z Płatnikiem.
 • Liczne zestawienia i wykresy.
 • Integracja z pocztą elektroniczną.

Rekrutacja

 • Rozbudowana kartoteka kandydatów - w tym możliwość tworzenia własnych atrybutów.
 • Personalizowane ankiety on-line.
 • Rozbudowane procedury wyszukiwania, analizy i profilowania kandydatów.
 • Liczne zestawienia i wykresy.
 • Integracja z pocztą elektroniczną.

Rejestracja Czasu Pracy

 • Dowolnie definiowalne kalendarze pracowników.
 • Różne schematy rejestracji czasu pracy (godzinowy, dniówkowy).
 • Integracja z zewnętrznymi systemami kontrolu dostępu.
 • Pełna integracja z modułem naliczania płac.
 • Liczne zestawienia i wykresy.
 • Integracja z pocztą elektroniczną.